O nás

 

 • Detské dopravné ihrisko ZO JUNIOR na Harmincovej funguje pre školy a verejnosť bezplatne a nepretržite už 49 rokov.
 • DDI Odbornou výučbou pravidiel cestnej premávky podporujeme bezpečnosť detí a mládeže na cestách.
 • V súčasnosti je to jediné bezplatné detské dopravné ihrisko pre školy a verejnosť v Bratislave.
 • Bezbariérový prístup do areálu detského dopravného ihriska.
 • Verejnosť upozorňujeme, že je potrebné priniesť si vlastný bicykel a ochrannú prilbu, odporúčame aj rukavice a chrániče lakťov a kolien.

SLUŽBY

 • Dopravná výučba pre žiakov I. stupňa ZŠ – počas školského roka podľa vopred dohodnutého harmonogramu, kontakt: detskedopravneihrisko@gmail.com
 • (sezóna začína v máji – v prípade nepriaznivého počasia je zmena otváracích hodín vyhradená)
 • Detské dopravné ihrisko je otvorené v sezóne aj pre verejnosť – podľa otváracích hodín (sezónea začína v máji – v prípade nepriaznivého počasia je zmena otváracích hodín vyhradená)
 • Organizovanie dopravno-vzdelávacích akcií zameraných na podporu bezpečnosti cestnej premávky
 • Ucebna DDI 2015 Ucebna DDI 2015-2 Ucebna DDI 2015-4 Ucebna DDI 2015-3
 • Ucebna DDI 2015-5 Bicykliaren DDI WC CH DDI WC D DDI

SPOLUPRÁCA

Detské dopravné ihrisko ZO JUNIOR v oblasti dopravnej výučby spolupracuje aj s Policajným zborom v Dúbravke – každoročne sa realizujú preventívne vzdelávacie aktivity pre deti zo základných škôl v rámci výučbyAktivity DDI-6 základov dodržiavania pravidiel cestnej premávky spojenej s praktickým výcvikom v areáli Detského dopravného ihriska JUNIOR, na ktorom si žiaci vyskúšajú jazdu na kolobežkách, bicykloch i rolu chodcov na vyhradených trasách medzi dopravnými značkami pod vedením skúseného inštruktora.

V rámci výučby základov prvej pomoci sa teším aj na ďalšiu spoluprácu so Slovenským Červeným krížom a Záchrannou zdravotnou službou SADOZ.

Výučba dopravnej výchovy prebieha v súlade s učebnými osnovami a tematickými plánmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre žiakov I. stupňa základných škôl.

AREAL DDI 1Prevádzkovateľom Detského dopravného ihriska ZO JUNIOR je nepretržite od roku 1970:

Združenie technických a športových činností regiónov SR – ZO JUNIOR, Harmincova 4, 841 01 Bratislava – Dúbravka