DDI september a október 2020 – streda a sobota otvorené pre verejnosť 14:00-17:00

Z dôvodu trvania mimoriadnej situácie je Detské dopravné ihrisko počas ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/21
za priaznivého počasia otvorené pre verejnosť v mesiacoch SEPTEMBER a OKTÓBER:
STREDA  14:00 – 17:00 h
SOBOTA  14:00 – 17:00 h
Zmena podľa situácie a okolností vyhradená.
Chránime Vaše aj naše zdravie.

You may also like...