Denný letný tábor Helen Doron English na DDI ZO Junior – 11. júla 2016

Aj toto leto je počas letných prázdnin na dopravnom ihrisku veselo… Denný tábor Helen Doron English(www.helendoron.sk) prišiel na DDI ZO Junior opäť 11. júla 2018… po teórii o pravidlách cestnej premávky s našou pani inštruktorkou si deti samozrejme vyskúšali aj jazdy – veľmi sa tešíme, že deťom sa u nás páči a prichádzajú k každoročne… je to veľká radosť, keď vidíme známe tváričky nadšencov kolebežkárov a cyklistov 🙂

You may also like...