Detské múzeum SNM na DDI ZO Junior – august 2016

V auguste bolo tiež na Detskom dopravnom ihrisku ZO Junior veselo, pokračovali sme v aktivtách pre denné letné tábory. Letný denný tábor, ktorý zorganizovalo Detské múzeum SNM na tému ‘Hrdinovia všedného dňa’ k nám zavítal so svojimi deťmi a mladežou na dopoludnie plné zábavy a dopravnej výučby. Po úspešnom zvládnutí teórie sa už bicyklovalo o 106  – aj pani inštruktorka mladých cyklistov chválila
http://www.detskemuzeum.sk/sk/content/view/denny-tabor

You may also like...