LT Helen Doron Enghlish na DDI ZO Junior – 20. júl 2016

Počas letných mesiacov navštivilo Detské dopravné ihrisko ZO Junior veľa letných denných táborov. Nechýbali medzi nimi samozrejme ani tí najmenší – deti z LT Helen Doron Enghlish strávili u nás veselé dopoludnie a vyskúšali si svoje kolobežkárske aj cyklisticé zručnosti…zábavnou formou sme sa spolu učili o dopravných značkách a pravidlách cestnej premávky. Bolo to prima!

You may also like...