Na DDI ZO Junior je bezplatne vítaná už 47 rokov aj verejnosť

Areál Detského dopravného ihriska ZO Junior je už 47 rokov bezplatne otvorený nielen pre školy ale aj pre verejnosť. Tešíme sa z mladých cyklistov či kolobežkárov, ktorí k nám zavítajú spolu s rodočmi, či starými rodičmi… Prosím nezabudnite – že ochranná prilba je nutná a odporúčame aj chránične lakťov a kolien a ochranné rukavice.

Pozdrite si prosím prevázdkové pravidlá.

You may also like...