Sezóna návštev ZŠ I. stupňa na DDI ZO Junior šk. rok 2015/2016

Ďalšie triedy najmladších žiakov zo ZŠ Karloveská si na DDI ZO Junior v rámci dopravnej výučby vyskúšali – čo všetko už vedia a čo sa ešte musia naučiť o bezpečnosti cestnej premávky…počúvali pozorne a aj sa veľa pýtali, takže veríme, že z nich budú zodpovední účastníci CP.  S najmladšími žiakmi zo Základnej školy Karloveská 61 – sme si teoretickú časť dôkladne prešli aj priamo v teréne…a keď si s našimi inštruktormi zopakovali – čo už vedeli a doplnili si nové vedomosti s chuťou sa pustili do ich testovania v praktickej časti. V prestávkach hralo dopravné pexeso a vyfarbovali a kresili sme si dopravné značky… 🙂

You may also like...