Žiaci zo ZŠ v Bratislave a okolí na DDI ZO Junior – jún 2018 (šk.rok 2017/2018)

Aj v mesiaci jún 2018, výučba pre žiakov I. stupňa základných škôl, pokračovala na Detskom dopravnom ihrisku ZO Junior v plnom tempe… denne sa u nás striedali žiaci, ktorí si prišli zopakovať čo už vedia a naučiť sa ďalšie pravidlá cestnej premávky… spolu s našimi inštruktormi si zopakovali aj dopravné značky a výskúšali si pod ich vedením svoje zručnosti v jazde na bicykloch či kolobežkách. Ďakujeme žiakom a pedagogickému dozoru za návštevu – boli ste skvelí! Tešíme sa dovidenia opäť o rok a želáme krásne prázdniny. 🙂

You may also like...