ZŠ Wonderchool Bilíkova I. – IV. roč. – september 2016

Začiatkom septembra sa opäť rozbehla na DDI ZO Junior dopravná výučba pre školy. Zavítali k nám 1. až 4. trieda zo súkromnej základnej školy Wonderschool na Bilíkovej ul. v Bratislave, kde bilingválny spôsob vyučovania prebieha od nultého ročníka – slovenský a anglický jazyk. Škola využíva moderné trendy v oblasti vzdelávania a výchovy žiakov a zážitkové učenie – Hands on learning…Deti prišli rozradostené a plné očakávania, pozorne počúvali inštruktorku dopravnej výučby a po teoriteckej časti si hneď išli svoje znalosti o dopravných značkách a pravidlách cestnej premávky vyskúšať.
Išlo im to super! 🙂

You may also like...