Aj v čase letných prázdnin je už tradične DDI ZO Junior otvorené pre verejnosť…

Deti s rodičmi, či starými rodičmi sú u nás srdečné vítaní…vyskúšať si bicyklovanie a kolobežkovanie v bezpečnom priestore na výcvikovej ploche s dopravnými značkami a semafórmi je najlepšia príprava pre budúcich vodičov a budúce vodičky 🙂

You may also like...