O nás

Detské dopravné ihrisko ZO JUNIOR ako aj park a areál boli vybudované našou organizáciou v roku 1970 a odvtedy ho neptretžite už 51 rokov prevádzkujeme. Naše služby  poskytujeme úplne bezplatne pre školy aj pre širokú verejnosť.
Od roku 1970 naše DDI ZO JUNIOR navštívilo viac ako 1 milión návštevníkov a v rámci výučby dopravnej výchovy a pravidiel cestnej premávky sme odborne odučili tisícky hodín pre žiakov základných i materských škôl a zrealizovali sme stovky dopravno-vzdelávacích aktivít a podujatí zameraných na bezpečnosť cestnej premávky, ako i ďalších športovo-zábavných akcií pre širokú verejnosť.
Naše združenie funguje aktivisticky v rámci verejno-prospešnej činnosti pre deti a verejnosť a nevyvíja podnikateľskú činnosť.

    

    

   

  • Detské dopravné ihrisko ZO JUNIOR na Harmincovej funguje pre školy a verejnosť bezplatne a nepretržite už 51 rokov.
  • DDI Odbornou výučbou pravidiel cestnej premávky podporujeme bezpečnosť detí a mládeže na cestách.
  • V súčasnosti je to jediné bezplatné detské dopravné ihrisko pre školy a verejnosť v Bratislave.
  • Bezbariérový prístup do areálu detského dopravného ihriska.
  • Verejnosť upozorňujeme, že je potrebné priniesť si vlastný bicykel a ochrannú prilbu, odporúčame aj rukavice a chrániče lakťov a kolien.

SLUŽBY

    

    

    

  • Dopravná výučba pre žiakov I. stupňa ZŠ – počas školského roka podľa vopred dohodnutého harmonogramu, kontakt: detskedopravneihrisko@gmail.com
  • Výučba dopravnej výchovy prebieha v súlade s učebnými osnovami a tematickými plánmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre žiakov I. stupňa základných škôl.
  • (sezóna začína v máji a končí v októbri – v prípade nepriaznivého počasia je zmena otváracích hodín vyhradená)
  • Detské dopravné ihrisko je otvorené v sezóne aj pre verejnosť – podľa otváracích hodín (sezóna začína v máji a končí v októbri – v prípade nepriaznivého počasia je zmena otváracích hodín vyhradená)
  • Organizovanie dopravno-vzdelávacích akcií zameraných na podporu bezpečnosti cestnej premávky

   

   

   

SPOLUPRÁCA

Detské dopravné ihrisko ZO JUNIOR v oblasti dopravnej výučby spolupracuje aj s Policajným zborom v Dúbravke – každoročne sa realizujú preventívne vzdelávacie aktivity pre deti zo základných škôl v rámci výučby základov  dodržiavania pravidiel cestnej premávky spojenej s praktickým výcvikom v areáli Detského dopravného ihriska JUNIOR, na ktorom si žiaci vyskúšajú jazdu na kolobežkách, bicykloch i rolu chodcov na vyhradených trasách medzi dopravnými značkami pod vedením skúseného inštruktora.

   

   

V rámci výučby základov prvej pomoci sa teším aj na ďalšiu spoluprácu so Slovenským Červeným krížom a Záchrannou zdravotnou službou SADOZ, spolupracujeme aj s Kynológmi z PZ Hlavného mesta Bratislava a mnohými ďalšími organizáciami pri organizovaní bezplatných dopravno-vzdelávacích podujatí zameraných na podporu bezpečnosti cestnej premávky pre širokú verejnosť.

    

   

    

   

Prevádzkovateľom Detského dopravného ihriska ZO JUNIOR je nepretržite od roku 1970: Združenie technických a športových činností regiónov SR – ZO JUNIOR, Harmincova 4, 841 01 Bratislava – Dúbravka