Deti z tábora Linky detskej istoty na DDI – 18. júla 2017

LDI na DDI 2017  – Dopravno-vzdelávacie podujatie pre deti z Linky detskej istoty – v utorok 18. júla 2017
Je už našou tradíciou každoročne zorganizovať na DDI aj podujatie pre deti z LDI zamerané na podporu bezpečnosti CP – aj tento rok sme radi privítali na našom detskom dopravnom ihrisku denný letný tábor ‘Linkáčik’ z Linky detskej istoty, n. o. (http://www.ldi.sk), ktorá bezplatne počas letných prázdnin už niekoľko rokov organizuje bohatý program pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Deti s vedúcimi strávili na DDI ZO Junior krásny letný deň plný náučno-zábavných aktivít, bicyklovania a kolobežkovania, hrania dopravného pexesa, kreslenia a oddychu… naši inštruktori mali veľkú radosť z ich návštevy… deti jazdili výborne!!! 
Veríme, že sa spoločne stretneme opäť o rok. Tešíme sa na Vás! Tím DDI ZO Junior
FB LDI: https://www.facebook.com/LinkaDetskejIstoty?ref=hl

You may also like...