LDI na DDI – 22. júl 2016

LDI na DDI . Aj tento rok sme s radosťou privítali na našom detskom dopravnom ihrisku denný letný tábor Linky detskej istoty, n. o. (http://www.ldi.sk), ktorá bezplatne počas letných prázdnin už niekoľko rokov organizuje pestrý a zaujímavý program pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Deti s vedúcimi strávili na DDI ZO Junior krásny letný deň plný náučno-zábavných aktivít, hier, bicyklovania a kolobežkovania, kreslenia a oddychu…stretneme sa opäť o rok. Tešíme sa na Vás! Tím DDI ZO Junior
https://www.facebook.com/LinkaDetskejIstoty?ref=hl

You may also like...