Nový školský rok 2017/2018 – opäť vítame žiakov ZŠ na DDI

Prázdniny sa síce skončili, ale aj nový školský rok 2017/2018 sa nám začal krásnymi slnečnými dňami – ideálny čas na to, aby základné školy opäť navštívili Detské dopravné ihrisko. Žiaci 1. až 4. ročníka zo ZŠ Alexandra Dubčeka v Karlovej Vsi si hneď na úvod šk. roku 2017/2018 prišli vyskúšať aj v praxi svoje znalosti a zručnosti v rámci pravidiel cestnej premávky a bezpečnej jazdy na bicykloch.

You may also like...