Po 51 rokoch fungovania Detského dopravného ihriska ZO Junior – končí naša organizácia jeho prevádzku

Tím aktiviistov DDI ZO Junior sa lúči s verejnosťou a základnými a materskými školami, športovými klubmi i dennými tábormi – so všetkými malými i veľkými cyklistami / cyklistkamikami a kolobežkármi / kolobežkárkami a všetkými, ktorí nás na dopravnom ihrisku za tie roky navštívili. 🙂

ZŤŠČR SR ZO JUNIOR vybudovalo celý areál Detského dopravného ihriska ZO Junior a vysadilo tiež zeleň areálu v Dúbravke na Harmincovej ulici, ktoré sme svojpomocne udržiavali a nepretržite 51 rokov prevádzkovali a kde sme aktivisticky realizovali verejnoprospešnú činnosť. Všetky služby pre školy, škôlky, kluby, denné tábory i širokú verejnosť  z Dúbravky, Karlovky, Lamača ako i z celej Bratislavy a dokonca i jej okolia sme poskytovali úplne bezplatne. Dlhodobo ako jediné bezplatné dopravné ihrisko v Bratislave a tiež jedno z mála dopravných ihrísk, ktoré sa vôbec na Slovensku zachovali.

Za obdobie POLSTOROČIA prevádzky naše Detské dopravné ihrisko ZO Junior navštívilo viac ako milión návštevníkov a v rámci výučby dopravnej výchovy a pravidiel cestnej premávky sme odborne odučili tisícky hodín pre žiakov základných škôl i materských škôl a zrealizovali sme stovky dopravno-vzdelávacích aktivít a podujatí zameraných na bezpečnosť cestnej premávky, ako i ďalších športovo-zábavných akcií pre širokú verejnosť.

Tím DDI ZO Junior

      

     

      

You may also like...