Prijímatelia sociálnych služieb z Domova sociálnych služieb

Tešíme sa, že Detské dopravné ihrisko počas leta navštevujú aj prijímatelia sociálnych služieb z Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya https://www.facebook.com/dsspkm.sk

You may also like...