Základné školy na DDI ZO Junior – máj 2018

Hurnááá…ďalšia sezóna na DDI ZO Junior a žiaci zo základných škôl majú opäť možnosť k nám zavítať a precvičiť sa v pravidlách cestnej premávky, zopakovať si čo už vedia, naučiť sa niečo nové a hlavne si to na našom Detskom dopravnom ihrisku všetko hneď aj prakticky vyskúšať  … ZŠ Karloveská z Karlovky je jednou z nich

 

You may also like...