Žiaci základných škôl – máj – jún 2019 výučba pravidiel cestnej premávky a praktický výcvik na DDI ZO Junior

V mesiacoch máj a jún 2019 prebieha výučba pravidiel cestnej premávky a praktický výcvik na DDI ZO Junior pre žiakov základných škôl.

  

You may also like...