Žiaci ZŠ Česká – Devín šk. rok 2019/20 na DDI

Septembrová výuka základných škol prebieha podľa plánu na DDI ZO Junior zavítali aj žiaci prvého stupňa zo Základnej školy Česká – Devín. Húra do nového školského roka 2019/2010! 🙂

You may also like...