1. 11. 2016 sa na DDI ZO Junior začína sezónna uzávera – tešíme sa však na Vás opäť na jar 2017 :)

1. 11. sa na DDI začína sezónna uzávera – tešíme sa však na Vás opäť na jar 2017
Ďakujeme všetkým našim návštevníkom – verejnosti, školám, letným táborom, združeniam, klubom, športovým oddielom… Ďakujeme aj Polícii SR, Červenému krížu, Záchrannej zdravotníckej službe, Cyklokoalícii, Cyklokuchyni a všetkým ďalším partnerom, ktorí s nami spolupracovali pri realizácii aktivít a podujatí pre deti a mládež na DDI ZO Junior. Budeme sa tešiť na Vašu návštevu opäť na jar 2017 !!!
Tím DDI ZO JUNIOR 
 

You may also like...