September 2019 – žiaci ZŠ na DDI ZO Junior – Pozorne počúvali a výborne jazdili!

Žiaci zo základnej školy na Bilíkovej v Dúbravke ZŠ Wonderschool – šikovní mladí cyklisti a kolobežkári! Pozorne počúvali a výborne jazdili! 

 

You may also like...