26. mája 2017 Detské dopravné ihrisko ZO Junior navštívili žiaci zo Spojenej školy na Dúbravskej ceste (http://dubravska.sk) strávili sme spolu pekné dopoludnie výučbou základov dodržiavania pravidiel cestnej premávky, spojenej s praktickým výcvikom, v rámci ktorého si žiaci vyskúšali jazdu na kolobežkách, bicykloch i rolu chodcov na vyhradených trasách medzi dopravnými značkami pod vedením skúseného inštruktora.Ďakujeme všetkým žiakom aj pedagógom, tešili sme sa z Vašej navštevy. Tím DDI ZO Junior 🙂

You may also like...