Rodinné centrum Obláčik na DDI ZO Junior – 27. mája 2017

Dňa 27. mája na DDI ZO Junior zorganizovalo pre deti a rodičov z Rodinného centra Obláčik z Lamača…dopravno-vzdelávacie dopoludnie, kde sme si spoločne zopakovali pravidlá cestnej premávky (PCP) a naučili sa rozoznávať základné dopravné značky, no a potom už deti veselo jazdili a trénovali čo sa naučili :)…Bola to krásna akcia z ktorej deti odchádzali bohatšie o vedomosti a praktické skúsenosti ako dodržiavať PCP…mali sme z ich šikovnosti veľkú radosť . 🙂

You may also like...