Tím KAKTUS BIKE na DDI ZO Junior

Detské dopravné ihrisko ZO JUNIOR srdečne ďakuje trénerovi Martinovi a tímu KAKTUS BIKE (http://www.kaktusbike.sk & https://www.facebook.com/kaktusbike) za účasť na akcii DDI “Leto na DDI” v sobotu 25. 7. 2015. Veľmi si vážime, že ste prišli – aj keď ste mali v ten deň už za sebou Stupavský maratón.  Ukážky technických prvkov boli skvelé, obohatili podujatie a zaujali nielen deti, ale aj dospelých. Na akciu sme od verejnosti dostali pozitívne ohlasy a zúčastnilo sa jej viac ako 100 detí plus rodičia, starí rodičia atď… Ešte raz ďakujeme, želáme leto plné bicyklovania. Dúfame, že sa opäť stretneme na ďalšej akcii u nás na Detskom dopravnom ihrisku ZO Junior. 🙂

You may also like...