ZŠ Wonderschool, Bilíkova, Dúbravka na DDI ZO Junior

ZŠ Wonderschool, Bilíkova, Dúbravka na DDI ZO Junior šk. rok 2019/20…niektoré septembrové dni sú fakt krásne slnečné a to je potom radosť učiť sa PCP a jazdiť na dopravnom ihrisku.  Tento rok nám to vyšlo – ďakujeme za návštevu!  Tím DDI ZO Junior
https://wonderland.edupage.org/

You may also like...