Šk. rok 2019/20 základné školy na DDI ZO Junior

Šk. rok 2019/20 základné školy na DDI ZO Junior. Bezplatná dopravná vyúčba a praktický výcvik pre ZŠ I. stupňa.
Výučba dopravnej výchovy prebieha v súlade s učebnými osnovami a tematickými plánmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre žiakov I. stupňa základných škôl.

You may also like...