Author: wpadmin

Máj 2017 – Základné školy na DDI ZO Juinor

Detské dopravné ihrisko ZO Junior sa od mája hemží  malými bicyklistami a kolobežkármi zo základných škôl…tešíme sa z ich návštev a z toho ako sa im výborne na DDI darí… po teórii príde vždy na...

ZŠ Wonderchool Bilíkova I. – IV. roč. – september 2016

Začiatkom septembra sa opäť rozbehla na DDI ZO Junior dopravná výučba pre školy. Zavítali k nám 1. až 4. trieda zo súkromnej základnej školy Wonderschool na Bilíkovej ul. v Bratislave, kde bilingválny spôsob vyučovania prebieha...

Page 6 of 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11