Otváracie hodiny na DDI ZO Junior v sezóne (od 1. 5.) počas šk. roka

Otváracie hodiny počas školského roka pre školy – podľa vopred dohodnutého harmonogramu.
Otváracie hodiny počas školského roka pre verejnosť v sezóne, ktorá začína 1. mája:
Utorok od 14:00 do 17:00 hod.
Streda: od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok: od 14:00 do 17:00 hod.
Sobota: od 14:00 do 17:00 hod.
Počas letných prázdnin sú otváracie hodiny pre verejnosť vždy rozšírené

You may also like...