Detské dopravné ihrisko ZO JUNIOR

Detské dopravné ihrisko je otvorené pre verejnosť, základné školy I. stupňa a počas letných prázdnin aj pre denné tábory. O pripravovaných letných aktivitách Vás budeme priebežne informovať aj prostredníctvom tejto webovej stránky a nášho FB.
Detské dopravné ihrisko na Harmincovej bolo vybudované svojpomocne členmi Základnej organizácie JUNIOR, je v prevázke nepretržite od roku 1970 a všetky svoje služby poskytuje pre škôlky, školy i verejnosť bezplatne.

 

You may also like...