V sezóne od 1. mája – počas šk. roka – otváracie hodiny pre verejnosť

Na Detskom dopravnom ihrisku ZO Junior sú návštevníci – školy aj verejnosť už 49 rokov – vítaní vždy BEZPLATNE!

Tešíme sa na Vašu návštevu! Tím DDI ZO Junior 🙂

You may also like...