Slovenský červený kríž Bratislava-mesto na DDI ZO Junior

Ďakujeme za spoluprácu Slovenskému červenému krížu Bratislava-mesto (http://bratislava.redcross.sk/uvod & https://www.facebook.com/slovenskycervenykriz), ktorý na akcii Detského dopravného ihriska “Leto na DDI” v sobotu 25. 7. 2015 zabezpečil ukážky prvej pomoci. Návšteníci mali možnosť si nielen ukážky PP pozrieť ale si PP aj vyskúšať :)… deti aj dospeláci využili možnosť opýtať sa odborného zdravotného personálu na konkrétne veci, ktoré ich zaujímali. Ďakujeme, že ste prišli medzi nás! 🙂 Tím DDI ZO Junior

 

You may also like...