Vítame nový školsý rok 2019/2020 na DDI ZO Junior

Hurá máme tu ďalší školský rok a tak výučba PCP pre školy pokračuje. Nezabúdame však ani na verejnosť – ktorá je tiež bezplatne vítaná na DDI každý utorok, stredu, piatok a sobotu od 14:00 do 17:00 hod. Školy podľa vopred dohodnutého harmonogramu. Tešíme sa na Vás! 

You may also like...