Verejnosť v lete 2019 na DDI ZO Junior

Nielen žiaci zo základných škol, ale aj verejnosť je na DDI ZO Junior vítaná nepretržite už od roku 1970 – vždy bezplatne! …za 49 rokov sa u nás vystriedali doslova generácie mladých cyklistov a cyklistiek – viac ako 1 milión návšetvníkov!!! Tešíme sa keď rodičia alebo starí rodičia prídu na DDI so svojimi ratolesťami a učia ich pravidlá CP a ako bezpečne jazdiť na cestách – a spomínajú – ako sa aj oni chodievali bicyklovať na DDI keď boli mladí … dúfame, že sa nám podarí udržať dopravmné ihrisko ZO Junior v prevádzke aj pre ďalšie generácie…

You may also like...