Category: Uncategorized

Detské dopravné ihrisko ZO JUNIOR

Detské dopravné ihrisko je otvorené pre verejnosť, základné školy I. stupňa a počas letných prázdnin aj pre denné tábory. O pripravovaných letných aktivitách Vás budeme priebežne informovať aj prostredníctvom tejto webovej stránky a nášho FB....

Page 11 of 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11