Category: Uncategorized

Denný letný tábor na DDI ZO Junior – 10. júl 2019

Denný letný tábor Helen Doron English na DDI Zo Junior. Počas letných prázdnin k nám každoročne na Detské dopravné ihrisko ZO Junior zavíta aj niekoľko denných letných táborov… náučno zábavnou formou sa deti učia...

Page 3 of 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11