Category: Uncategorized

Základné školy na DDI ZO Junior – máj 2018

Hurnááá…ďalšia sezóna na DDI ZO Junior a žiaci zo základných škôl majú opäť možnosť k nám zavítať a precvičiť sa v pravidlách cestnej premávky, zopakovať si čo už vedia, naučiť sa niečo nové a...

Základné školy opäť na DDI – máj 2018

O bezplatnú dopravnú výučbu a praktický výcvik na našom DDI je veľký záujem. Vzdelávanie žiakov základných škôl a verejnosti v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách je našou prioritou. Na detskom dopravnom...

Page 4 of 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11