Detske Dopravne Ihrisko Blog

ZŠ Wonderchool Bilíkova I. – IV. roč. – september 2016

Začiatkom septembra sa opäť rozbehla na DDI ZO Junior dopravná výučba pre školy. Zavítali k nám 1. až 4. trieda zo súkromnej základnej školy Wonderschool na Bilíkovej ul. v Bratislave, kde bilingválny spôsob vyučovania prebieha...

Rodinný deň s Kenzelom na DDI ZO Junior – 10. augusta 2016

V sobotu 10. septembra 2016 sme zorganizovali na Detskom dopravnom ihrisku ZO Junior v spolupráci s KENZEL ďalší športovo-zábavný rodinný deň pre verejnosť – ‘Family day’ s populárnym maskotom Kenzlíkom.  Deti spolu s rodičmi...

LT “Hrajme sa na povolania” na DDI ZO Junior

Denný letný tábor – “Hrajme sa na povolania” – organizovaný v rámci Expozície Moje mesto – navštívil v auguste Detské dopravné ihrisko ZO Junior, aby si deti zopakovali dopravné značky a pravidlá cestnej premávky,...

Detské múzeum SNM na DDI ZO Junior – august 2016

V auguste bolo tiež na Detskom dopravnom ihrisku ZO Junior veselo, pokračovali sme v aktivtách pre denné letné tábory. Letný denný tábor, ktorý zorganizovalo Detské múzeum SNM na tému ‘Hrdinovia všedného dňa’ k nám...

Page 6 of 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10