Detske Dopravne Ihrisko Blog

Šk. rok 2019/20 základné školy na DDI ZO Junior

Šk. rok 2019/20 základné školy na DDI ZO Junior. Bezplatná dopravná vyúčba a praktický výcvik pre ZŠ I. stupňa. Výučba dopravnej výchovy prebieha v súlade s učebnými osnovami a tematickými plánmi Ministerstva školstva, vedy,...

ZŠ Wonderschool, Bilíkova, Dúbravka na DDI ZO Junior

ZŠ Wonderschool, Bilíkova, Dúbravka na DDI ZO Junior šk. rok 2019/20…niektoré septembrové dni sú fakt krásne slnečné a to je potom radosť učiť sa PCP a jazdiť na dopravnom ihrisku.  Tento rok nám to vyšlo...

Žiaci ZŠ Česká – Devín šk. rok 2019/20 na DDI

Septembrová výuka základných škol prebieha podľa plánu na DDI ZO Junior zavítali aj žiaci prvého stupňa zo Základnej školy Česká – Devín. Húra do nového školského roka 2019/2010! 🙂

Žiaci ZŠ Wonderschool Dúbravka na DDI ZO Junior

Nový školský rok 2019/2020 je tu a žiaci základných škôl prichádzajú na DDI ZO Junior, aby si zopakovali základné pravidlá cestnej premávky, značky, semafór, povinnosti chodcov, typy križovatiek, pravdlo pravej ruky, prevcičili si jazdu...

Vítame nový školsý rok 2019/2020 na DDI ZO Junior

Hurá máme tu ďalší školský rok a tak výučba PCP pre školy pokračuje. Nezabúdame však ani na verejnosť – ktorá je tiež bezplatne vítaná na DDI každý utorok, stredu, piatok a sobotu od 14:00...

Verejnosť v lete 2019 na DDI ZO Junior

Nielen žiaci zo základných škol, ale aj verejnosť je na DDI ZO Junior vítaná nepretržite už od roku 1970 – vždy bezplatne! …za 49 rokov sa u nás vystriedali doslova generácie mladých cyklistov a...

August 2019 – Letné tábory na DDI

Aj v auguste DDI ZO Junior organizovalo dopravno-vzdelávacie podujatia pre denné letné tábory. Ďakujeme všetkým deťom aj p.učiteľkám a nomátorkám za návštevu. Strávili sme spolu na dopravnom ihrisku super chvíle! 🙂 Tešíme sa dovidenia opäť v...

Denný letný tábor na DDI ZO Junior – 10. júl 2019

Denný letný tábor Helen Doron English na DDI Zo Junior. Počas letných prázdnin k nám každoročne na Detské dopravné ihrisko ZO Junior zavíta aj niekoľko denných letných táborov… náučno zábavnou formou sa deti učia...

Page 2 of 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11