Detske Dopravne Ihrisko Blog

Vítame nový školsý rok 2019/2020 na DDI ZO Junior

Hurá máme tu ďalší školský rok a tak výučba PCP pre školy pokračuje. Nezabúdame však ani na verejnosť – ktorá je tiež bezplatne vítaná na DDI každý utorok, stredu, piatok a sobotu od 14:00...

Verejnosť v lete 2019 na DDI ZO Junior

Nielen žiaci zo základných škol, ale aj verejnosť je na DDI ZO Junior vítaná nepretržite už od roku 1970 – vždy bezplatne! …za 49 rokov sa u nás vystriedali doslova generácie mladých cyklistov a...

August 2019 – Letné tábory na DDI

Aj v auguste DDI ZO Junior organizovalo dopravno-vzdelávacie podujatia pre denné letné tábory. Ďakujeme všetkým deťom aj p.učiteľkám a nomátorkám za návštevu. Strávili sme spolu na dopravnom ihrisku super chvíle! 🙂 Tešíme sa dovidenia opäť v...

Denný letný tábor na DDI ZO Junior – 10. júl 2019

Denný letný tábor Helen Doron English na DDI Zo Junior. Počas letných prázdnin k nám každoročne na Detské dopravné ihrisko ZO Junior zavíta aj niekoľko denných letných táborov… náučno zábavnou formou sa deti učia...

Page 2 of 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11