Author: wpadmin

ZŠ Wonderchool Bilíkova I. – IV. roč. – september 2016

Začiatkom septembra sa opäť rozbehla na DDI ZO Junior dopravná výučba pre školy. Zavítali k nám 1. až 4. trieda zo súkromnej základnej školy Wonderschool na Bilíkovej ul. v Bratislave, kde bilingválny spôsob vyučovania prebieha...

Rodinný deň s Kenzelom na DDI ZO Junior – 10. augusta 2016

V sobotu 10. septembra 2016 sme zorganizovali na Detskom dopravnom ihrisku ZO Junior v spolupráci s KENZEL ďalší športovo-zábavný rodinný deň pre verejnosť – ‘Family day’ s populárnym maskotom Kenzlíkom.  Deti spolu s rodičmi...

LT “Hrajme sa na povolania” na DDI ZO Junior

Denný letný tábor – “Hrajme sa na povolania” – organizovaný v rámci Expozície Moje mesto – navštívil v auguste Detské dopravné ihrisko ZO Junior, aby si deti zopakovali dopravné značky a pravidlá cestnej premávky,...

Detské múzeum SNM na DDI ZO Junior – august 2016

V auguste bolo tiež na Detskom dopravnom ihrisku ZO Junior veselo, pokračovali sme v aktivtách pre denné letné tábory. Letný denný tábor, ktorý zorganizovalo Detské múzeum SNM na tému ‘Hrdinovia všedného dňa’ k nám...

LDI na DDI – 22. júl 2016

LDI na DDI . Aj tento rok sme s radosťou privítali na našom detskom dopravnom ihrisku denný letný tábor Linky detskej istoty, n. o. (http://www.ldi.sk), ktorá bezplatne počas letných prázdnin už niekoľko rokov organizuje pestrý...

LT Helen Doron Enghlish na DDI ZO Junior – 20. júl 2016

Počas letných mesiacov navštivilo Detské dopravné ihrisko ZO Junior veľa letných denných táborov. Nechýbali medzi nimi samozrejme ani tí najmenší – deti z LT Helen Doron Enghlish strávili u nás veselé dopoludnie a vyskúšali...

Page 7 of 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11